Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Dersi Yazılı Soruları Hakkında

Tarih Dersi Yazılı Soruları Hakkında

Değerli Takipçilerimiz bu yazımızda sizler için Tarih dersi yazılı soruları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Bilindiği gibi liselerde okutulan tarih dersleri şu şekildedir. 9. Sınıflarda Tarih 1 dersi, 10 Sınıflarda Tarih 2 dersi, 11 Sınıflarda öncelikle inkılap tarihi olmak üzere Seçmeli tarih dersi olmak Üzere 2 adet ders, 12 sınıflarda ise ÇTDT dersi okutulmaktadır. Bunları yanında ayrıca Sanat Tarihi ve Uluslar arası ilişkiler dersleri seçilebilmektedir.

 

2014 yılı İtibari ile güncellenen Orta öğretim yönetmeliğine göre artık tüm derslerden haftalık ders saati kaç saat olursa olsun 2 sınav yapılacaktır. Fakat yılsonunda Başarısız olan öğrenciler için ayrıca sınav yapılacağı da bu yönetmelikte belirtilmiştir. Buda demek Oluyor ki Tarih dersleri yazılı Soruları sayımız 3’e çıkmıştır.

 

Ayrıca şunu da belirmek gerekir ki yönetmelikte Sınavlarda yorumlara dayalı sorulara ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Aşağıda yönetmeliğin bu maddelerine bakabilirsiniz.

"a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır."

"b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz."

Tarih Dersi 1. Dönem Yazılı Soruları nelerdir.

Bizlerde bu sebeple sınav sistemimizi güncelleyecek ve Tarih dersi yazılı sorulamızı buna göre oluşturacağız. En büyük değişlik Sınav sayılarında olduğu için Sınav sorularımızı buna göre takip edebilirsiniz. 9. Sınıf tarih dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları9. Sınıf tarih dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları,  10. Sınıf tarih dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları,   10. Sınıf tarih dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları,  11. Sınıf tarih dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları, 11. Sınıf tarih dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları11. Sınıf İnkılap tarih dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları, 11. Sınıf İnkılap tarihi dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları, 12. Sınıf ÇTDT  dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları,  12. Sınıf ÇTDT  dersi 1. Dönem 2. Yazılı sorularını yahyagungor.net adresinde takip edebileceksiniz. Zaten sitemizde bunlara ait mevcut yazılı sorularımız vardır. Fakat her sene yenilenerek sizlere daha güncel sorular sunma gayretindeyiz.

 

Tarih Dersi 2. Dönem Yazılı Soruları nelerdir.

2. dönem ise aşağıdaki şekillerde sınavlarımızı arayabilirsiniz.  9. Sınıf tarih dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları,  9. Sınıf tarih dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları10. Sınıf tarih dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları,   10. Sınıf tarih dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları,  11. Sınıf tarih dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları, 11. Sınıf tarih dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları,  11. Sınıf İnkılap tarih dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları, 11. Sınıf İnkılap tarihi dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları, 12. Sınıf ÇTDT  dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları,  12. Sınıf ÇTDT  dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları.  İkinci dönem bazı sınav soruları test şeklinde olduğu için ayrıca yahyagungor.net içinde tarih dersi testlerinden yazılı sorularınızı oluşturabilirsiniz.

 

Diğer Tarih dersi yazılı Soruları

Ayrıca Seçmeli olarak bazı orta öğretim kurumlarında seçilen Sanat tarihi ve Uluslar arası ilişkiler dersi sınavlarıda şu şekilde oluşacaktır. Sanat Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları, Sanat Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları,  Sanat Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları, Sanat Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları,  olarak sıralanırken Uluslar arası ilişkiler dersi sınavları da Uluslar arası ilişkiler dersi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları,  Uluslar arası ilişkiler dersi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları, Uluslar arası ilişkiler dersi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları, Uluslar arası ilişkiler dersi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları olarak sitemize eklenecektir.

 

Tarih dersleri Telafi sınavları ya da yıl sonu sınavları ne şekilde yapılacaktır.

Yönetmeliğin 24. Maddesinin 3 bendinde şu şekilde belirtilmiştir.

"(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir."

 

Buna göre  9. Sınıf tarih dersi 1. dönem sonu telafi sınavı soruları,  9. Sınıf tarih dersi 2. dönem sonu telafi sınavı soruları, 10. Sınıf tarih dersi 1. dönem sonu telafi sınavı soruları, 10. Sınıf tarih dersi 2. dönem sonu telafi sınavı soruları, 11. Sınıf İnkılap Tarihi  dersi 1. dönem sonu telafi sınavı soruları, 11. Sınıf İnkılap Tarihi  dersi 2. dönem sonu telafi sınavı soruları11. Sınıf tarih dersi 1. dönem sonu telafi sınavı soruları, 11. Sınıf tarih dersi 2. dönem sonu telafi sınavı soruları, 12. Sınıf ÇTDT  dersi 1. dönem sonu telafi sınavı soruları, ÇTDT . Sınıf tarih dersi 2. dönem sonu telafi sınavı soruları şeklinde sınavlarımız eklenecektir. Yazılı sınavlarımızı  sadece kendi arşivimizden oluşturmuyoruz. Zaman zaman diğer tarih öğretmeni arkadaşlarımızda yazılı sınavlarını sitemize göndermektediler.

 

Şimdi Sıra bu yazılı sorularımıza göz atmaya geldi………. Menülere bakabilirsiniz.

 

 

Leave a Reply