Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Dersi

Tarih Dersi

Tarih, geçmişimizde ne yaptık, neler yaşandı, kim kiminle ne anlaşmalar yaptı, hangi devletler kuruldu hangileri yıkıldı, bu olaylar ne zaman gerçekleşti hangi milletler vardı, insanlığın geçmişi gibi konularda yer ve zaman göstererek sebep – sonuç ilişkisi içinde belgeleri ile kayıtlı olan bir bilim dersidir.

Bazıları özel olarak ilgi gösterirken bazılarının ise hiç ilgisini çekmez. Aslında geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz sözünden yola çıkarak herkesin bilmesi, geçmişten dersler çıkarması gereken bir derstir. İnsanoğlu herşeyi tecrübe edecek kadar uzun yaşamıyor maalesef. Geçmişte yaşananlardan ders çıkarıp kendimize tecrübe edinerek geleceğimize ışık tutan tarih bilim dalına ekstra zaman ayırmalı ekstra emek harcamalıyız.

Yazının icadı ile başlayan tarih, günümüze kadar kayıt altına alınmış ama hala keşfedilemeyen yada keşfedildikçe anlamlandırılamayan bulgular ile bir çok soruya da cevap bekliyor. Araştırmacılar, arkeologlar özelikle Mısır, Anadolu ve Çin kaynaklarında keşfettikleri yeni yerleşim yerleri, yazılı kalıntıları anlamlandırarak geçmişe ışık tutmaya çalışmakta.

İlk okullarda sırasıyla hayat bilgisi, sosyal bilgiler dersleri içinde az miktarda öğrenmeye başladığımız tarih dersi, lise seviyesinde başlı başlı başına bir ders olarak karşımıza çıkmakta. Üniversitelerde ise ayrı bir bölüm, meslek olarak tercih edilebilmekte. Tarih konuları genelde birbiri ile bağlantılıdır. Olaylar genelde sebep – sonuç ilişkisi içindedir. Yaşanmış bir olay sonucunda yada yaşanan bir hadise sebebiyle yeni olaylar gerçekleşmiş. İşin öğrencilere bakan kısmı ise bu olaylar hakkında yazılı sorularına cevap vererek dersten başarı sağlamak yada lise – üniversite sınavlarında kendilerine yöneltilen sorulara doğru cevap vererek daha iyi bir eğitim hayatına sahip olabilmek.

Tarih dersinde üst satırlarda yazdıklarımızdan daha öteye gitmemiz gerekir. İşin bize bakan kısmı yazılıya, sınavlara hazırlıktan öte olmalı. Ecdat neler yapmış, neler başarmış, neleri doğru yapmış, neleri yanlış yapmış inceleyerek geçmişte yapılanlara bakarak günümüzde faydalar sağlamanın yollarını aramak gerekli. Kısa bir örnek vererek yazımızı sonlandıralım. Fatih Sultan Mehmed Han kendi zamanında doğudan ve batıdan bilim adamlarını getirmiş, onların yazdığı kitapları, kaynakları kendi dilimize çevirerek ülkemizin faydalanacağı hale getirmiştir. Kendi kurduğu üniversitede ve devlet yönetimindeki vezir, sadrazam gibi yetkililerin kurduğu medreselerde bu kitapları okutup yabancı bilim adamlarına dersler vererek Osmanlı’yı bilimde ilerilere taşımıştır. Bu güzel yöntemi bizlerde zamanımıza çevirip faydalanabiliriz. Tarih, doğru öğrenilip, dersler çıkarılarak tarih ders konuları olarak anlatılırsa günümüze uygulandığında herkes için faydalıdır.

 

 

Leave a Reply