Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Dersine Çalışma Yöntemleri

Tarih Dersine Çalışma Yöntemleri

Tarih Dersi İçin Nasıl Tekrar Yapılmalı?

Sınava girmeye hazırlanan kişilerin en çok tedirgin oldukları konulardan birisi de tarih dersi ile ilgili gelebilecek olan zor sorulardır. Tarih başlı başına bir ezber ve kavrama dersidir. Bu yüzden de sınavda başarılı olabilmek için çalışılan tarih ders notları da sık sık unutulabilmektedir. Tarih dersi bir nevi nankör ders olarak da tanımlanabilmektedir. Bunun nedeni ise; çok fazla üzerine düşülmesine rağmen gerekli tekrarların yapılmaması halinde tarih ders notları ile ilgili bilinen her şeyin çok hızlı bir şekilde akıldan çıkabilmesidir.

Tarih Dersini Neden Tekrar Etmek Gerekmektedir?

Tarih dersi çok iyi biliniyor olsa bile sık sık mevcut bilgilerin tekrar edilmesi ve yeniden üzerinden geçilmesi gerekmektedir. Çünkü tarih ile ilgili gelen sorular sınavlardan kazanılacak olan puanlarda belirleyici bir etken olabilmektedir. Bu yüzden sınava girecek olan diğer rakipleri geçebilmek adına bu konudaki sorulara ekstra özen gösterilmesi ve kısa aralıklarla aynı konuların yeniden çalışılması çok önemlidir. Bu dersteki sorular sınav esnasında en çok hata yapılan soruların başında gelmektedir ve bu sebeple soruların doğru çözülmesinin sınavdan iyi bir puan alabilme konusunda etkisi çok büyüktür. Standart sapmaları yüksek olan bu tür sorularda hata yapılmasının başlıca nedenleri arasında ise soruların öncüllü şekilde sorulması gelmektedir. Öncüllü sorular nedeni ile çoğu zaman iki şık arasında kalan öğrenciler sonunda yanlış şıkkı işaretlemekte ve bu da onlara sınav sonuçlarında puan kaybettirmektedir.

Tarih Dersi Konusunda Nasıl Tekrar Yapılmalıdır?

Sınavlarda belirleyici derslerden birisi olan tarih dersinin tekrarları için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bu noktaların başında dersleri konu konu olacak şekilde günlere bölmek ve her gün bir ya da en fazla üç konu ile ilgili soru çözmek gelmektedir. Aynı gün içerisinde çok fazla konu tekrarı, tarih gibi zorlu bir derste hiçbir şeyin akılda kalmamasına neden olabilmektedir. Bunun için aynı gün içerisinde az sayıda konu tekrarı yapıldıktan sonra konu ile ilgili soru çözümüne geçilmelidir.

Tarih Dersi İçin Hangi Kaynaklardan Tekrar Yapılabilmektedir?

Tarih dersine çalışabilmek için internet üzerinde neredeyse her yerde bulunan tarih ders notlarından faydalanılabilmektedir. Bu notlar sayesinde tarih ile ilgili pratik yapılabilmekte ve konular çok daha iyi bir şekilde akılda yer edebilmektedir.

 

LYS Tarih İçin Nasıl Çalışmalı?

Orta öğrenimini başarı ile tamamlayarak diplomasını almaya hak kazanan adaylar, yüksek öğretime geçiş sınavlarına girmeye hak kazanarak lisans eğitimi başvurularında bulunabilirler. Uygulanan YGS sınavı sonrasında barajı geçen adaylar, alan eğitimleri ve tercihleri doğrultusunda lisans yerleştirme sınavına başvuru yapabilirler. Sözel bölüm eğitimi almış olan adaylar başta olmak üzere çoğu kişinin üniversite sınavında sorumlu olduğu ve ihtiyaç duyduğu bir bölümde LYS tarih kısmı olarak bilinmektedir.

LYS Tarih Konularının İçeriği Nedir?

LYS sınavı genel anlamda incelendiğinde, YGS’ye oranla daha zorlu bir sınav olduğunun söylenmesi mümkündür. Adaylar özelleşmiş kabul edildikleri bölümlerden sınandığından, beklenti daha bilgi içerikli cevaplar olmaktadır. Bu nedenle tarih konu anlatımı yapılırken de sınav için hazırlanma süreci geçirilirken de LYS tarih sınavı için çalışan adayların fazlası ile dikkatli olması gerekmektedir.

LYS Tarih Konularına Çalışırken Uygulanabilecek Yöntemler

Tarih ders anlatımı, dersin öğretmeni tarafından ne denli profesyonel veya iyi şekilde yapılırsa yapılsın, LYS tarih sınavına girecek adayların tam anlamı ile kavrayabilmesi adına kendi çabalarına ihtiyaçları vardır. Tarih konu anlatımı sözel bir süreç olduğundan görsel ve yazınsal pekiştirmeler ile kuvvetlendirildiği zaman, ancak beyinde kalıcı bilgiye dönüşebilmekte ve bu sayede uzun süreli olarak varlığını devam ettirebilmektedir.

  • Not Çıkarmak

Sözel derslerin neredeyse tamamına çalışırken uygulanabilecek olan not çıkarma yöntemi, LYS tarih sınavına hazırlanırken de iyi bir yardımcıdır. Adaylar bu sayede tarih ders anlatımı süresince aldıkları bilgileri kendi anlama şekillerine en uygun şekilde yazıya dökebilmekte ve akılda kalıcılığını da büyük oranda arttırmayı başarmaktadırlar. Üstelik her ne kadar akıcı olursa olsun başkalarının cümlelerinin aklınızda kalması her daim kendi yazdıklarınızın aklınızda kalmasından çok daha zorlayıcıdır.

  • Olayları Neden Sonuç İlişkisi İçerisinde İncelemek

Tarih ders anlatımı süresince her daim dikkat çekilen noktalardan biri, her olayın bir diğerinin neden veya sonucu olduğudur. Kronolojik sıra ile tarihteki olaylar birbiriyle ilişkilendirilerek ilerleme sağlanırsa mutlaka dersin akılda kalıcılığı da artacaktır. Bu sayede zihinde derinlere yerleşen bilgi ve birikimler LYS tarih sınavında daha rahat kullanılabilmektedir.

 

LYS Tarih İçin Nasıl Çalışmalı?

Orta öğrenimini başarı ile tamamlayarak diplomasını almaya hak kazanan adaylar, yüksek öğretime geçiş sınavlarına girmeye hak kazanarak lisans eğitimi başvurularında bulunabilirler. Uygulanan YGS sınavı sonrasında barajı geçen adaylar, alan eğitimleri ve tercihleri doğrultusunda lisans yerleştirme sınavına başvuru yapabilirler. Sözel bölüm eğitimi almış olan adaylar başta olmak üzere çoğu kişinin üniversite sınavında sorumlu olduğu ve ihtiyaç duyduğu bir bölümde LYS tarih kısmı olarak bilinmektedir.

LYS Tarih Konularının İçeriği Nedir?

LYS sınavı genel anlamda incelendiğinde, YGS’ye oranla daha zorlu bir sınav olduğunun söylenmesi mümkündür. Adaylar özelleşmiş kabul edildikleri bölümlerden sınandığından, beklenti daha bilgi içerikli cevaplar olmaktadır. Bu nedenle tarih konu anlatımı yapılırken de sınav için hazırlanma süreci geçirilirken de LYS tarih sınavı için çalışan adayların fazlası ile dikkatli olması gerekmektedir.

LYS Tarih Konularına Çalışırken Uygulanabilecek Yöntemler

Tarih ders anlatımı, dersin öğretmeni tarafından ne denli profesyonel veya iyi şekilde yapılırsa yapılsın, LYS tarih sınavına girecek adayların tam anlamı ile kavrayabilmesi adına kendi çabalarına ihtiyaçları vardır. Tarih konu anlatımı sözel bir süreç olduğundan görsel ve yazınsal pekiştirmeler ile kuvvetlendirildiği zaman, ancak beyinde kalıcı bilgiye dönüşebilmekte ve bu sayede uzun süreli olarak varlığını devam ettirebilmektedir.

  • Not Çıkarmak

Sözel derslerin neredeyse tamamına çalışırken uygulanabilecek olan not çıkarma yöntemi, LYS tarih sınavına hazırlanırken de iyi bir yardımcıdır. Adaylar bu sayede tarih ders anlatımı süresince aldıkları bilgileri kendi anlama şekillerine en uygun şekilde yazıya dökebilmekte ve akılda kalıcılığını da büyük oranda arttırmayı başarmaktadırlar. Üstelik her ne kadar akıcı olursa olsun başkalarının cümlelerinin aklınızda kalması her daim kendi yazdıklarınızın aklınızda kalmasından çok daha zorlayıcıdır.

  • Olayları Neden Sonuç İlişkisi İçerisinde İncelemek

Tarih ders anlatımı süresince her daim dikkat çekilen noktalardan biri, her olayın bir diğerinin neden veya sonucu olduğudur. Kronolojik sıra ile tarihteki olaylar birbiriyle ilişkilendirilerek ilerleme sağlanırsa mutlaka dersin akılda kalıcılığı da artacaktır. Bu sayede zihinde derinlere yerleşen bilgi ve birikimler LYS tarih sınavında daha rahat kullanılabilmektedir.

 

Ezber Yapmadan Tarih Dersine Çalışmanın Yolları

Tarih dersi bilindiği üzere çalışması zor ancak sevildiği taktirde oldukça eğlenceli olabilen bir derstir. Tarih ders notları ile anlaşılması gereken ancak üzerine kişisel çaba eklenmediği taktirde kalıcılaşamayan bilgi ve birikimler içeren bir alandır. Bu nedenle de ders anlatımı veya bilgi aktarımı ne denli iyi olursa olsun kişilerin, tarih dersine ezber yapmadan çalışarak bilgiyi aktif hale getirmeleri ilerleyen dönemde yenide kullanabilmeleri ve zihinlerinde daha iyi yer edindirebilmeleri açısından son derece önemlidir.

Not Çıkararak Tarih Dersine Çalışmak

Tarih konu anlatımında kafanızda oluşmuş olan bilgileri, kendi sözcükleriniz ile yeni metinler haline getirirseniz çalışmanızın da akılda kalıcılığının arttığını gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle birçok sözle derste olduğu gibi tarih dersine de not çıkararak çalışmakta fayda vardır. Bu sayede hem bilgilerde kalıcılık sağlanabilir hem de ezberlemeden öğrenebilmek adına bir adım atılmış olur.

Tarih Dersine Çalışırken Yardımcı Kaynaklardan Yararlanmak

Tarih dersine çalışırken bilginin daha verimli alınabilmesi ve ezberlemeden öğrenilebilmesi adına, yardımcı kaynaklardan da destek alınarak ilerlenmelidir. Örneğin savaş ve tarihsel olaylar incelenirken, bölge koşullarının da bir neden oluşturduğu bilinmelidir. Bu nedenle de coğrafi koşulların daha rahat incelenebileceği bir harita eşliğinde çalışmak daha mantıklı olacaktır.

Tarih Konu Anlatımı İçeriklerden Yararlanmak

Tarih konu anlatımı ile öğrenilmesi gerekli olan ve mutlak bir dikkat gerektiren bir derstir. Ancak tarih dersindeki açıklarınızı veya eksiklerinizi tarih konu anlatımı içerikleri ile tamamlamamanızda da bir sakınca yoktur. Bu sayede ulaşabileceğiniz bilgileri kendi tekniklerini kullanarak pekiştirebilir ve geliştirerek, ezberlemeden daha kolay şekilde öğrenebilirsiniz.

Tarih Dersine Çalışırken Test Çözmenin Önemi

Yapılan araştırmalar, öğrenilen bilgilerin ancak geri dönüşlü olarak kullanıldıkları taktirde kalıcı bilgiye dönüşebildiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle, özellikle tarih gibi sözel derslerin çalışılması sürecinde bilgilerin ezberlenmeden öğrenilebilmesi adına, mutlaka olarak kısas sürede test benzeri alıştırmalar ile pratik edilmesi önemli bir noktadır.

Eksiklerinizi Belirlemenin Önemi

Tarih dersi kapsamında, test çözerek çalışmanın ezbere engel olmak dışında bir diğer avantajı ise eksiklerinizi tespit etmenize ve bu konularda yoğunlaşmanıza olanak sağlıyor olmasıdır.

 

Leave a Reply