Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1. Türk Edebiyatını dönemlerine ayırınız. (15P.)
2. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin karşısına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. (10P.)
Edebiyat ve müzik dramatik (ritmik) sanatların içerisindedir. (…..)
Ömer Seyfettin durum hikayesinin edebiyatımızdaki önemli yazarlarından biridir. (…..)
Dünya edebiyatında ilk hikaye örneği Baccacio’nun Decameron adlı kitabıdır. (….)
Bir dilin bir ülke içerisindeki farklı yerleşim bölgesindeki farklılaşan konuşma biçimine ağız denir. (…..)
Gezi yazısı, günlük, anı gibi türler sanatsal metinlerdir.   (…..)

3. Aşağıdaki kelimelerin bir tanesini kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.  (10P.)
Sanatsal, lehçe, olay, Çehov tarzı hikaye, şive, jargon, Letaif-i Rivayat, öğretici, roman, Maupassant tarzı hikaye, Küçük Şeyler, durum, iletişim
Türk edebiyatında ilk hikaye kitabı Ahmet Mithat Efendi’nin ………………………… adlı eseridir.
Edebiyatımızda Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket ………………..……hikayesi türünde yazar.
Kurucusu olan Rus yazar sebebiyle durum hikayesine ………………………………….. adı da verilir
Şiir, roman, tiyatro, halk hikayesi gibi metinler …………………..……. metinlere örnektir.
Bir dilin metinlerle takip edilemeyen zamanlarında o dilden ayrılan kollarına ……………….. denir.

4. Aşağıdaki paragrafların anlatıcısını ve bakış açısını karşısına yazınız. (15P.)
Sedirle kapı arasında, ayakucu kapıya doğru bir yatak duruyor; yatağın üzeri tamamen örten ve uçları biraz da yere uzanan yorganı hareketsiz iki insan vücudu kabartıyordu. Yatağın kenarında başlayıp odanın ortasına kadar yayılan ve orada ufak bir gölcük meydana getiren pıhtılaşmış kanlar bu odada birtakım hadiseler olduğunu söylüyordu.

Dün Tünel’den Galatasaray’a kadar dükkanlara baktım. Esnaf bile zevk sahibi. İnsan bir bahçede geziyormuş gibi oluyor. Her camekan çiçek gibi. En adi eşyayı öyle biçime getiriyorlar ki mücevher gibi görünüyor. Sonra halkı da bambaşka. Dönüp bakmazlar. Yürümesini, giyinmesini bilirler. Bu adamların arasından yürüyüp geçtim.

Erdem arkasına bakmadan yürüyordu.  Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretle yaparak hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da eve gidince neler düşünüyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet’e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet’ten başlamalı diyordu içinden. Çünkü onu en çok onun kalleşliği yıkmıştı.

5. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işleviyle kullanıldığını karşısına yazınız. (10P.)
Lütfen kapıyı kapatınız.
Türkçede sözcük kökleri ikiye ayrılır: İsim ve fiil kökleri.
Su 100 derecede kaynar, 0 derecede ise donar.
Söylediklerimi işitmeyen var mı?
Eyvah, kitabımı yine unuttum!

6. Olay hikayesi ile durum hikayesinin farklarını yazınız. (10 P.) 

7. Refik Halit Karay’ın Memleket Hikayeleri kitabından herhangi bir hikayenin olayını anlatınız. (Hikayeyi özetleyiniz) (30 P.)

Leave a Reply