Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Karahanlılar, Gazneliler, Türk beylikleri, Selçuklular, Anadolu Selçukluları Testleri- 1

9. Sınıf Tarih Dersi Karahanlılar, Gazneliler, Türk beylikleri, Selçuklular, Anadolu Selçukluları Testleri- 1


1.     Türkler hangi savaş sonrasında İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmeye başladı?
A) Talas
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Pasinler
E) Kösedağ

 

2.     İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
A) Oğuzlar
B) Karluklar
C) Salurlar
D) Kumanlar
E) Kıpçaklar

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslüman-Türk devletlerinden değildir?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Danişmendliler
D) Tolunoğulları
E) İhşitler

 

4.     Karahanlılar hangi Türk boylarının birleşmesinden meydana gelir?
A) Oğuz-Kayı-Kınık
B) Karluk-Kayı-Kıpçak
C) Yağma-Salur-Kayı
D) Karluk-Yağma-Çiğil                      
E) Karluk-Yağma-Kayı

 

5.     Karahanlıların bilinen ilk hükümdarı kimdir?
A) Alp Tigin
B) Adsız
C) Süleymen Şah
D) Bilge Kül Kadir Han
E) Tuğrul Bey

 

6.     Karahanlılar hangi hükümdarları döneminde İslamiyet’i kabul etmiştir?
A) Alp Tigin
B) Adsız
C) Süleymen Şah
D) Bilge Kül Kadir Han
E) Satuk Buğra Han

 

7.     İlk Türk-İslam devletlerinden hangisi Türkçe’yi resmi dil ilan etti?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Danişmendliler
D) Tolunoğulları
E) İhşitler

 

8.     Karahanlılar döneminde yazılan Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı kimdir?
A) Yusuf Has Hacip  
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Edip Ahmet
D) Hoca Ahmet Yesevi
E) Ali Şir Neva-i

 

9.     Karahanlılar döneminde yazılan Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserin yazarı kimdir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Edip Ahmet
D) Hoca Ahmet Yesevi
E) Ali Şir Neva-i

 

10.   “Divan-ı Hikmet” kimin eseridir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Edip Ahmet
D) Hoca Ahmet Yesevi 
E) Ali Şir Neva-i

 

11.   Atabet’ül Hakayık” kimin eseridir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Edip Ahmet
D) Hoca Ahmet Yesevi
E) Ali Şir Neva-i

 

12.   Gazneli Devleti’nin kurucusu kimdir?
A) Alp Tigin      
B) Gazneli Mahmut
C) Sultan Mesut
D) Bilge Kül Kadir Han
E) Satuk Buğra Han

 

13.   Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı kimdir?
A) Alp Tigin
B) Gazneli Mahmut     
C) Sultan Mesut
D) Bilge Kül Kadir Han
E) Satuk Buğra Han

 

14.   İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan ilk Türk-İslam devleti hangisidir?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler        
C) Danişmendliler
D) Tolunoğulları
E) Babürler

 

15.   Tarihte “Sultan” ünvanını kullanan ilk Türk hükümdar hangisidir?
A) Alp Tigin
B) Gazneli Mahmut         
C) Sultan Mesut
D) Bilge Kül Kadir Han
E) Satuk Buğra Han

 

16.   Gazneliler hangi savaş sonrasında yıkılma sürecine girdi?
A) Talas
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Pasinler
E) Kösedağ

 

17.   Ünlü İran şairi Firdevsi’nin Gazneli Mahmut’a sunduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Hikmet
C) Atabet’ül Hakayık
D) Şeyhname       
E) Muhakemet’ül Lügateyn

 

18.   Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Danişmendliler
D) Tolunoğulları
E) Babürler

 

19.   Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir?
A) İhşitler      
B) Gazneliler
C) Danişmendliler
D) Karahanlılar
E) Babürler

 

20.   Oğuz Türk boyu tarafından kurulan ilk devlet hangisidir?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Danişmendliler
D) Tolunoğulları
E) Oğuz Yabgu Devleti

 

21.   Selçuklular Oğuzların hangi boyuna mensuptur?
A) Kayı
B) Kınık    
C) Kızık
D) Karkın
E) Yıva

 

22.   Osmanlılar Oğuzların hangi boyuna mensuptur?
A) Kayı      
B) Kınık
C) Kızık
D) Karkın
E) Yıva

 

23.   Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir?
A) Alp Tigin
B) Alp Arslan
C) Süleymen Şah
D) Tuğrul Bey
E) Kutalmış

 

24.   1048 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans ve Gürcü kuvvetleri arasında yapılan savaş hangisidir?
A) Talas
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Pasinler
E) Kösedağ

 

25.   Büyük Selçuklu Devleti’nin en ünlü hükümdarı kimdir?
A) Alp Tigin
B) Alp Arslan
C) Süleymen Şah
D) Tuğrul Bey
E) I. Alaeddin Keykubat

 

26.   Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
A) Talas
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Pasinler
E) Kösedağ

 

27.   Anadolu’nun kapılarını Türklere açan ünlü Türk hükümdarı kimdir?
A) Çağrı Bey
B) Alp Arslan
C) Süleymen Şah
D) Tuğrul Bey
E) I. Alaeddin Keykubat

 

28.   Büyük Selçuklu Devleti hangi devlet ile yaptığı hangi savaş sonrasında yıkılma sürecine girdi?
A)Gazneliler-Dandanakan
B) Moğollar-Kösedağ
C) Bizans-Pasinler
D) Harezmşahlar-Yassıçimen
E) Karahitaylar-Katvan

 

29.   Otrar faciasına neden olan devlet hangisidir?
A)Babürler
B) Harezmşahlar
C) Memlükler
D)    Fatımiler
E) Zengiler

 

30.   Harezmşah Devleti’nin kurucusu kimdir?
A) Alp Tigin
B) Adsız
C) Süleymen Şah
D) Bilge Kül Kadir Han
E) Tuğrul Bey

 

31.   Harzemşah devleti hangi savaş sonrasında yıkıldı?
A) Yassıçimen
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Pasinler
E) Kösedağ

 

32.   Kudüs’ü Haçlıların elinden geri alan ünlü Türk hükümdarı kimdir?
A) Alp Tigin
B) Alp Arslan
C) Selahattin Eyyubi
D) Tuğrul Bey
E) Nurettin Mahmut Zengi

 

33.   Selahattin Eyyubi hangi savaş ile Kudüs kralını yenilgiye uğratıp Kudüs’ü aldı?
A) Yassıçimen
B) Malazgirt
C) Dandanakan
 D) Pasinler
E) Hıttin

 

34.   Moğolları üç meydan savaşında da yenerek Moğol istilasını sona erdiren Türk devleti hangisidir?
A)Babürler
B) Harezmşahlar
C) Memlükler
D)    Fatımiler
E) Zengiler

 

35.   Memlük Devleti’ne kim son vermiştir?
A) Alp Arslan
B) Alaeddin Keykubat
C) Kanuni Sultan Süleymen
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Yavuz Sultan Selim

36.   Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden değildir?
A) Taht
B) Sancak
C) Para basmak
D) Hutbe okutmak
E) Otağ

 

37.   İlk Türk-İslam devletlerinde yazışmalara bakan divana ne ad verilirdi?
A) Tuğra Divanı
B) Arz Divanı
C) İstifa Divanı
D) Divan-ı İşraf
E) Divan-ı Saltanat

 

38.   İlk Türk-İslam devletlerinde maliye işlerine bakan divana ne ad verilirdi?
A) Tuğra Divanı
B) Arz Divanı
C) İstifa Divanı
D) Divan-ı İşraf
E) Divan-ı Saltanat

 

39.   İlk Türk-İslam devletlerinde ordunun ihtiyaçlarına bakan divana ne ad verilirdi?
A) Tuğra Divanı
B) Arz Divanı
C) İstifa Divanı
D) Divan-ı İşraf
E) Divan-ı Saltanat

 

40.   İlk Türk-İslam devletlerinde askeri ve hukuki işler hariç devletin bütün işlerini denetleyen divana ne ad verilirdi?
A) Tuğra Divanı
B) Arz Divanı
C) İstifa Divanı
D) Divan-ı İşraf
E) Divan-ı Saltanat

 

41.   İlk Türk-İslam devletlerinde kaynağını örf ve adetlerden alan hukuka ne ad verilirdi?
A) Örfi Hukuk
B) Şer’i Hukuk
C) Medeni
D) Töre
E) Gelenek

 

42.   İlk Türk-İslam devletlerinde kaynağını dinden alan hukuka ne ad verilirdi?
A) Örfi Hukuk
B) Şer’i Hukuk
C) Medeni
D) Töre
E) Gelenek

 

43.   İlk Türk-İslam devletlerinde şer’i hukuk içine giren davalara bakan hakime ne ad verilirdi?
A) Kadı
B) Subaşı
C) Saki
D) Kadıasker
E) Atabey

 

44.   İlk Türk-İslam devletlerinde ordu içindeki anlaşmazlıklara bakan hakime ne ad verilirdi?
A) Kadı
B) Subaşı
C) Saki
D) Kadıasker
E) Atabey

 

45.   Selçuklularda gelirleri sultana bırakılan topraklara ne ad verilirdi?
A) Has
B) İkta
C) Vakıf
D) Mülk
E) Tımar

 

46.   Selçuklularda gelirleri hizmet ve maaş karşılığı olarak komutanlara, askerlere ve devlet memurlarına ayrılan topraklara ne ad verilirdi?
A) Has
B) İkta
C) Vakıf
D) Mülk
E) Tımar

 

47.   Selçuklularda kişilere ait, alınıp satılabilen veya miras bırakılabilen topraklara ne ad verilirdi?
A) Has
B) İkta
C) Vakıf
D) Mülk
E) Tımar

 

48.   Hayır kurumlarına gelir sağlamak amacıyla bırakılan topraklara ne ad verilir?
A) Has
 B) İkta
C) Vakıf
D) Mülk
E) Tımar

 

49.   İlk Selçuklu medresesi kim tarafından nerede yaptırılmıştır?
A)Tuğrul Bey – Nişabur
B) Tuğrul Bey – Bağdat
C)    Alp Arslan – Nişabur
D) Nizamül Mülk – Bağdat
E) Alp Arslan – Mısır

 

50.   İslam dünyasında ilk büyük medrese kim tarafından, nerede yaptırılmıştır?
Tuğrul Bey – Nişabur
B) Tuğrul Bey – Bağdat
C)   Alp Arslan – Nişabur
D) Nizamül Mülk – Bağdat
E) Alp Arslan – Mısır

 

2 Comments

Leave a Reply