Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Türkiye Tarihi- Beylikler- Anadolu Selçuklu Devleti Testleri

9. Sınıf Tarih Dersi Türkiye Tarihi- Beylikler- Anadolu Selçuklu Devleti Testleri
Soru 1.   Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
A) Saltuklular
B) Artuklular
C) Danişmentliler
D) Mengücekliler
E) Germiyanoğulları

Soru 2.   Malazgirt Savaşından sonra Ebulkasım tarafından Erzurum bölgesinde kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular
B) Artuklular
C) Danişmentliler
D)  Mengücekliler
E) Germiyanoğulları

Soru 3.     Anadolu Selçuklu devletiyle birlikte haçlılara karşı başarılı mücadeleler yapan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular
B) Artuklular
C) Danişmentliler
D) Mengücekliler
E) Germiyanoğulları

Soru 4.    Hasankeyf,Harput ve Mardin olmak üzere üç kola ayrılan ve güneydoğu Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir rolü bulunan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular
B) Artuklular
C) Danişmentliler
D)  Mengücekliler
E) Germiyanoğulları

Soru 5.     Ahmet Gazi tarafından Erzincan bölgesinde kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular
B) Artuklular
C) Danişmentliler
D)  Mengücekliler
E) Germiyanoğulları

Soru 6.     Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan kitlesel Oğuz göçlerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Moğol İstilası
B) Anadolu’nun coğrafi özellikleri
C) Yeni vatan arayışı
D) Selçuklu Sultanlarının Oğuz boylarını Anadolu’ya  yönlendirmeleri
E) Bizans’ın Hoşgörülü tutumu

Soru 7.    Çağrı Beyin Anadolu’ya düzenlediği Türk akınlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıpratma
B) Keşif
C) Fetih
D) Sızma
E) Göç

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin sağladığı gelişmelerden biri değildir?
A) Şehirlerin nüfusunun artması
B) Anadolu’nun imarı
C) Anadolu’nun Türkleşmesi
D) Anadolu’da Türk nüfusun artması
E) Anadolu Selçuklu Devletinin güçlenmesi

Soru 9.    Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Artuk Bey
B) Ahmet Gazi
C) Atsız
D) Süleyman Şah
E) Ebulkasım

Soru 10.     Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin sebeplerinden biri değildir?
A) Kudüs’ün Müslümanlardan alınmak istenmesi
B) Ekonomik nedenler
C) Siyasi nedenler
D) Kluni Tarikatının çalışmaları
E) Türkleri Balkanlardan atmak

Soru 11.     Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonuçları açısından Miryokefalon savaşıyla örtüşmektedir?
A) Ayn-Calud Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) II.Viyana Kuşatması
D) Dandanakan Savaşı
E) Kösedağ Savaşı

Soru 12.    Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu’nun yıpranması
B) Anadolu’da İslamiyetin hızla yayılması
C) Haçlıların Türkleri tanıması
D) Türklerin İslam dünyasındaki etkilerinin artması
E) Türkiye Selçuklu Devletinin zayıflaması

 

Soru 13.   Hangi haçlı Seferi sonucunda haçlılar İstanbul’u yağmalayarak burada bir Latin Krallığı kurdular?
A) I.Haçlı Seferi
B) II.Haçlı Seferi
C) III.Haçlı Seferi
D) IV.Haçlı Seferi
E) V.Haçlı Seferi

Soru 14.    Türkiye Selçuklu Devletinin Moğollarla yaptığı ve sonucunda yıkılma sürecine girdiği savaş aşağıdaki -lerden  hangidir?
A) Kösedağ Savaşı
B) Miryokefalon Savaşı
C) Dandanakan Savaşı
D) Varna Savaşı
E) Ayn –Calud Savaşı

Soru 15.    Ayn-Calud Savaşında Moğoları tarihte ilk kez yenerek  Suriye ve Mısır’a ilerlemesini önleyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Selçuklu Devleti
B) Memlüklüler
C) Gazneliler
D) Danimentliler
E) Artuklular

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulmuş Uç Beyliklerinden birisidir?
A) Osmanoğulları
B) Karamanoğulları
C) Dulkadiroğulları
D) Eratna Devleti
E) Hamitoğulları

Soru 17. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Trabzon Rum İmpartorluğu ve Karadeniz’in kuzeyinden gelebilecek tehditlere karşı kurulmuş bir beyliktir?
A) Osmanoğulları
B) Karamanoğulları
C) Ramazanoğulları
D) Eratna Devleti
E) Hamitoğulları

Soru 18.   Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük aşağıdakilerden hangisiyle yeniden Türkiye Selçuklularına geçmiştir?
A) Kösedağ Savaşı
B) Miryokefalon Savaşı
C) Dandanakan Savaşı
D) Malazgirt Savaşı
E) Ayn –Calud Savaşı

Soru 19.    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarihi kapsamı içinde sayılmaz?
A) Kösedağ Savaşı
B) Miryokefalon Savaşı
C) Dandanakan Savaşı
D) Pasinler Savaşı
E) Malazgirt Savaşı

Soru 20.     Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
B) Halkın refah seviyesinin düşmesi
C) Anadolu’da Moğol egemenliğinin başlaması
D) Anadolu’da beylikler döneminin başlaması
E) Anadolu’nun Bizans egemenliğine geçmesi

CEVAP ANAHTARI
E
A
C
B
D
E
B
E
D
E
B
B
D
A
B
A
D
B
C
E

Leave a Reply