Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilat Testleri Ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilat Testleri Ve Cevapları

1) İlk Türk devletleri il kelimesi aşağıdakilerden hangi iki kavram için kullanılmıştır?
A) Ordu vatan
B) Barış devlet
C) Hakan tutun
D) Hatun töre
E) Kurultay millet

2) 1. Batıda ceket ve pantolon giyilmeye başlandı
2. Avrupa üzengi kullanımı yaygınlaştı
3. Cengiz han ordusunda onlu sistem uygulandı
4. Çinliler ve Avrupalı kavimler et konservesi yapmayı Türklerden öğrendi
5. Çinliler yerleşik hayat geçmesine sebep oldular
Yukarıdaki Türklerin değişik kavimler etkilenmesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Yalnız 1
B)1ve2
C)3.4
D)Yalnız 5
E)4-5

3)Aşağıdaki savaş araç ve gereçlerinden hangisi ilk Türk devletleriyle ilgili değildir?
A)Kılıç
B)Ok ve yay
C)Mızrak
D)Kalkan zırh tolga
E)Top

4)Köktürk kağanlarının bahadırlardan seçilmiş özel muhafız birliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)Subaşı
B)Tamgaç
C)Böri
D)Erkin

6)İlk Türk devletlerinde ilk düzenli ordu ve ordunun onlu sistem e göre teşkilatlandırılması hangi Türk hükümdarı zamanında gerçekleşmiştir?
A)Teoman kağan
B)Bumin kağan
C)Mete han
D)Bilge kağan
E)Mukan kağan

7)Türk ordusunun savaş stratejileri uygulamasında karşı karşıya kalmak istemediği durum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ayın birinci ve ikinci yarısı
B)Havanın yağmurlu olması
C)Ayın dolun halde olması
D)Ön keşiflerin yapılmış olması
E)Havanın yağışsız olması

8)Türk savaş sisteminin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Hareket ve sürat
B)Stratejik yerlerin tespiti
C)Gözetleme kulelerini oluşturulması
D)Daha çok yaya birliklerinin oluşması
E)Haberleşmenin ateş ve dumanla sağlanması

9) Türk ordusun düşman askerlerini pusu kurduğu araziye çekmeye çalışırdı. Arazinin istenilen yerine kadar ilerleyen düşman burada pusu kuranlar tarafından çembere alınarak yok edilir. Türkler başarıya kullanıldığı bu usule Türk yurdunun adında dolayı……………………………………………….denilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A)Savaş taktiği
B)Pusu taktiği
C)Turan taktiği
D)Keşif taktiği
E)Savunma taktiği

10)Eski Türk devletlerinde hükümdarlar için kullanılan ünvanlar vardır.
Aşağıdaki ünvanlardan hangisi sırayla hun Köktürk ve Uygur devletlerinde kullanılan ünvanlardır?
A)Kağan idikut şanyü
B)Şanyü kağan idikut
C)İdikut şanyü kağan
D)Şanyü idikut kağan
E)Kağan şanyü idikut

11)Türk kağanın hükmetme hükümdarlık güç ve yetkisi yani siyasi iktidar sahibi olma — ?
Tanrının Türk ülkesinde bolluk ve bereketi artıran iktisadi güç kazandırma kağanında bunun adil dağıtma Ülüg- Ülüş Tanrının türk kağanın yeteneği artırıp onu savaşlarda başarılı kılması- ?
Yukarıdaki bilgilerde ? karşılığı boş bırakılan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangileriyle doldurulursa doğru tamamlanmış olur?
A)Kut küç
B)Yelme sahte ricat
C)Şad böri
D)Tigin ayuki
E)Bitikci agıcı

blank

12)Aşağıdakilerden hangisi kağanın evrensel görevleri arasında yer almaktadır?
A)İç ve dış siyaseti düzenlemek
B)Savaş ve barışa karar vermek
C)Savaşta orduları komuta etmek
D)Devlet görevlilerini tayin etmek ve görevden almak
E)Dünya hakimiyeti sağlamak

1-B
2-D
3-E
4-C
5-A
6-B
7-B
8-D
9-C
10-B
11-A
12-E

Leave a Reply