Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde EĞİTİM Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

11. Sınıflar Tarih Dersi Türklerde EĞİTİM  Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

Medrese: Devlete gerekli din, ilim ve eğitim hizmetleri yanında devlet idaresinde ihtiyaç duyulan idari ve adli personelin yetiştirildiği kurumlar

Külliye: Bir camiyi merkez olarak alan imaret, kitaplık, medrese, çarşı, hamam, han gibi birimleri içeren yapı topluluğu

Muid: Müderrislerin yardımcılarına denir.

Softa: Orta düzeydeki medrese öğrencilerine denir.

Mülazım: Atanmak için sıra bekleyen müderris ya da kadı adayları

Danişment: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere denir.

Rüştiye: Ortaokul karakterine sahip öğrenim kurumları

İdadi: Yüksekokullara öğrenci yetiştiren günümüzde daha çok liseye karşılık gelen okullar

Darülfünun: Üniversite

Zaviye: Tekkelerin daha küçük boyuttakine verilen ad

Şakirt: Öğrenci, Talebe

Sıbyan: Çocuk

Maarif: Öğretim ve eğitim sistemi

Maarif Nazırı: Eğitim Bakanı

İcazetname: Diploma

Ahilik: 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu’da kurumlaşmasını tamamlamış dini ve iktisadi bir örgütlenme

Kurgan: Eski Türk mezarlarına verilen ad genelde devlet yöneticileri için yapılmıştır.

Balbal: Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taşa verilen isim

Rahle: Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa

 

 

Tarih 3 Dersi Sözlüğü Ünite Ünite Takip etmek için Aşağıdaki bağlantılatı kullanınız

1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

2. Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

3. Ünite Türklerde Hukuk Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

4. Ünite Türklerde Ekonomi Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

5. Ünite Türklerde Eğitim Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

6. Ünite Türklerde Sanat Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

One Response

Leave a Reply