Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi-Türklerde Eğitim Ünitesi Testleri ve Cevapları- 2

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi-Türklerde Eğitim Ünitesi Testleri ve Cevapları- 2

1-Aşağıdakilerden hangisi din ve hukuk alanında verilen derslerden değildir?
A) kuran okuma
B) tefsir
C) hadis
D) kelam
E) hitabet

 

2-M.Ö yüzyılda ait esik kurganında bulunan yarısı kırık kabın üzerinde 11 harflik iki satır yazı bulunmuştur.
2) Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türkler yazı eskiden beri kullanılmaktadır.
B) Türk toplumunda kadınlarda okumak bilmektedir.
C) Türkler göçebe bir topluluktur.
D) Türklerde medrese geleneği başlamıştır.
E) Türkler okuma yazmada Çinceden etkilenmiştir.

 

3) yaşam tarzı olarak diğer İslam öncesi Türklerinin ayrılan ………………….ilk kez örgün eğitim kurumları oluşturmuşlardır.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangi devlet getirilirse doğru olur?
A) Köktürkler
B) Uygurlar
C) karahanlılar
D) Avarlar
E) türgişler

4) Aşağıdakilerden hangisi Türklerde sanat eğitimi sonrası ortaya çıkan verilerden değildir?
A) Altın işlemeli süs eşyası
B) Ahşap disk
C) Altın elbiseli adam
D) At eğer takımı
E) 11 harfli iki satırlık yazı

 

5) Aşağıdaki diyagrama aşağıya ahi teşkilatı kademeleri verilmiştir.
Ahiliğin Safhaları
1-Yiğit başılık -2-kalfalık-çıraklık-3

1.2.3 numaralı boşluğu aşağıdakilerden hangileri getirilirse doğru olur?
A) çeri başılık                            ases başılık                            kedhüdalık
B) ahi babalık                            para babalık                          usta babalık
C) ahi kardeşlik                          bac eminlik                              hamallık
D) ahi babalık                                ustalık                               yamaklık
E) seri başlık                               cebecilik                              şehreminlik

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu köylerinin dolaşıp vaaz veren menderese öğrencilerinin bunun karşılığında aldıkları yiyecek ve paralara verilen isimdir?
A) cer  
B) nafaka
 C) icar
D) nakit
E) cülüs

 

2. Mustafa döneminde seyhülislam Feyzullah efendi büyük oğlu fetullahı Selanik ortanca oğlu Mustafa yı Mekke kadılığı on sekiz yaşındaki üçüncü oğlunu bursa kadılığı tayin ettirdi.
Buna göre Osmanlı eğitim sistemiyle ilgili aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanırsak doğru olur?
A) beşik ulemalığı
B) sancağa çıkma usulü
C) Cuma selamlığı
D) cülüs töreni
E) sürre alayı töreni

 

8) milli mücadelenin bitmesiyle yabancı okullar türk kanunlarına ve yönetmeliği uyacaklardır.
Bu kararlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde alınmıştır?
A) Mudanya mütarekesi
B) Lozan antlaşması
C) Ankara antlaşması
D) Montrö boğazlar sözleşmesi
E) Zürih antlaşması

9) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi eğitim ve öğretim alanında yapılan ınkilaplardan biri değildir?
A) tevhid-i tedrisat kanunun çıkarılması
B) maarif teşkilatının kurulması
C) millet mektepleri açılması
D) türk harfleri hakkında kanun çıkarılması
E) kılık kıyafet değişikliğinin yapılması

 

10) 1.medrese
2.enderun
3. sultaniler
10) Yukarıdaki eğitim kurumlarından hangisinde batının etkisi görülmüştür?
A) yalnız 1
B) yalnız  2
C) yalnız 3
D) 1ve 2
E) 1.2.3

 

11) Benim adım kont de bonneval olup bir Fransız subayı idim 1675 1747 yılları arasında yaşadım. Sığındığım Osmanlı devleti tarafından ……………………….ıslah etmem için görevlendirildim. Adım yaptığım işten dolayı  ………………………………..olarak değişti.
Kont de bonneval yukarıdaki konuşmasında 1 ve 2 numaralı boşluğa aşağıdakilerden hangileri getirilse doğru olur?
A) cebeci ocağı                             cebeci selim
B) humbaracı ocağı                      humbaracı
C) akıncı ocağı                               malkoçoğlu
D) tarihi Cevdet                            Cevdet paşa
E) roket ocağı                                Lagari hasan çelebi

12-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi sanat okulu niteliği taşır
A) mızıka okulu
B) sultaniler
C) Enderun
D) darul muallim
E) darul tıp

 

1-E
2-A
3-B
4-E
5-D
6-A
7-A
8-B
9-E
10-C
11-B
12-A

Leave a Reply