Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde SANAT Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

11. Sınıflar Tarih Dersi Türklerde SANAT Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

Mozaik: Küçük boyutlu renkli cam ya da taş parçacıkların ıslak harç içinde birbirine bitişik olarak yerleştirilmesiyle oluşturulan resim veya bezeli yüzey

Oyma: Oyulmuş figür veya desenler

Portal: Yapıların cephelerinde yer alan anıtsal giriş kapısı

Portre: Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, karakelem vb. bir yolla yapılmış resmi

Rahle: Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan alçak masa

Revak: Tonoz, kubbe ya da damla örtülü kemer sıralarının oluşturduğu yanı açık geçit

Rokoko: 18. yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme uslubu.

Stilize: Bir şeklin asıl karekterini koruyarak belirgin yanları ise şematize edilmiş haline denir.

Stupa: Kubbe şeklindeki Budist Tapınağı.

Sofa: Anadolu Türk evlerinde oda kapılarının açıldığı geniş mekan

Şerefe: Minarelerde gövdeyi çepeçevre kuşatan, kenarları korkuluklu, ezan okumaya ayrılan bölüm

Tezyinat: Süsleme

Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı

Tonoz: Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimi

Tromp: Köşelerde kubbeye geçişi sağlayan çeyrek kubbe şeklinde mimari eleman

 

Tarih 3 Dersi Sözlüğü Ünite Ünite Takip etmek için Aşağıdaki bağlantılatı kullanınız

1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

2. Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

3. Ünite Türklerde Hukuk Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

4. Ünite Türklerde Ekonomi Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

5. Ünite Türklerde Eğitim Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

6. Ünite Türklerde Sanat Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

Leave a Reply