Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Sanat Ünitesi Testleri ve cevapları

Türklerde Sanat Ünitesi Testleri ve cevapları

1.    İlk Osmanlı sarayı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
A)  Bursa
B)  Manisa
C)  İstanbul
D) Edirne
E)  Bilecik

2.  Osmanlı devletinde aşağıdaki mimari eserlerden
1.  İmaret
2.  Darüşşifa
3.  Kümbet
Hangisi veya hangilerinin halkın sosyal  ihtiyaçlarına daha çok  hizmet ettiği söylenebilir?
a)  1,2
b)  1,3
c)  1,2,3
d)  2
e)  3

3-Hun Türklerinin  ölümünden sonra hayat inanmışlardır.inançları gereği  zemin ve tavanı kara çam ağaçlarından  oluşan tamamı keçe yargılar la örtülü çukurlara ölülerini gömmüşlerdir.Hun Türklerinin ölülerini gömdükleri  bu yerler aşağıdaki yerlerden hangisidir?
A)  Balbal
B)  Kurgan
C)  Kengeş
D) otağ
E)  fresk

4.  1 Asya hunları
2  Avrupa hunları
3.  Uygurlar
Yukarıdaki  Türk devletlerinden hangileri ilk kez yerleşik mimari eserler inşa etmiştir?
A)  Yalnız 1
B)  Yalnız 2
C)  Yalnız 3
D) Yalnız  1 ve 2
E)   2, 3

5-İslam öncesi  Türklerde öldürülen düşmanları temsilen     ………….   1  ………..  adı verilen taşlar öldüren kimsenin mezarının başına dikilmiştir. Bu taşlara   …………  2  …………… isimleri de verilmiştir. Yukarıdaki verilen     1 ve 2 numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi  getirilirse doğru olmaz?
A)  Balbal                            Balbal taş
B)  Balbal                                 bengü Taş
C)  Balbal                                baba taş
D) Balbal                                kadın taş
E)  Balbal                                  menzil taş

6-Türk İslam mimarisinde üç tarafı  ve üstü kapalı bir tarafı avluya yada diğer bir mekana açılan bölüme aşağıdakilerden hangisi verilir?
A)  Revak
B)  Portal
C)  Kemer
D) Avlu
E)  Eyvan

7-Aşağıdakilerden camilerden hangisi geç dönem Osmanlı cami mimarisinde örneğini göstermektedir?
A)  Bursa  – yeşil cami
B)  İstanbul  – sultan  Ahmet  camii
C)  Manisa   – Muradiye  camii
D) İstanbul –  nuruosmaniye  camii
E)  Edirne camii

8-Aşağıdaki    Türk barok ve rokoko tarzı mimari özelliklerinden biri değildir?
A)  Tek ana kubbe kullanılmıştır
B)  Minare sayıları ikiye indirilmiştir
C)  Çin süslemeleri freskolara   bırakılmıştır
D) Köşeleri yapılar yerine  oval ve yuvarlak planlı yapılara  bırkakılmıştır
E)   Avrupa tarzı  usluptan   vaz  geçilerek klasik döneme  geçilmişt

9-Aşağıdakilerden hangisi erken dönemde Osmanlı mimarisinden  özelliklerinden biri değildir?
A)  Kare mekanlıdır
B)  Son cemaat yeri vardır
C)  Her bölümün kubbe ile örtülmüştür
D) Minareler inceltilmiş ve ikiye indirilmiştir
E)  İlk kez dört minareye  ve merkezi kubbe getirilmiştir

blank

10-Türk İslam toplumları aşağıdakilerden hangisinden dini nedenlerden   çekinerek minyatür sanatına getirilmiştir?
A)  Resim sanatı
B)  Kakma sanatı
C)   Oyma sanatı
D) Hatta sanatı
E)  Kabartma sanatı

11-Aşağıdaki camilerden hangisi Selçuklu ve beylikler  dönemi  camilerden değildir?
A)  Ankara – aslan camii
B)  Malatya  ulu camii
C)  Yozgat – çapanoğlu
D) Milas – firuz  bey camii
E)  Selçuk   – isa bey

12-Dini mimarinin bir unsurunda  mendereslerdir. Türk   –  İslam devletlerinde ilk medreseler  Karahanlılar döneminde  yapılmışdır?
Aşağıdakilerden hangisi  Türk –  İslam devletleri medreselerinden biri değildir?
A)  İstanbul sahn – ı seman menderesi
B)  Nizamiye medreseleri
C)  Süleymaniye medreseleri
D) Nuriosmaniye medresesi
E)  Beytül hikme

1-A
2-A
3-B
4-C
5-E
6-B
7-D
8-E
9-D
10-A
11-C
12-E

Leave a Reply