Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi Türklerde Toplum Yapısı Testleri-1

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi Türklerde Toplum Yapısı Testleri-1

Türklerde Toplum Yapısı Testleri-1
1-Osmanlı devletindeki sosyal yapı Avrupa’dan ve Hindistan’daki ……… sisteminden farklıydı. Bazı kuralları yerine getirdikten sonra bir kişi ……………  tan sonraki en üst makama gelebilirdi.
Yukarıdaki tanımlarda boş bırakılan 1 ve 2 numaralı yere aşağıdakilerden hangileri getirilirse doğru tamamlanmış olur?
    1                                              2
Veziriazam                    yönetilen
Millet                             yeniçeriağası
Kast                               padişah
Enderun                         şeyhulislam
Cebeci                            Kadıasker

2-Osmanlı mahkemelerinde kadılar tarafından tutulan defterler vardı. Bu defterlere ailedeki çocuk sayısı miras durumları birden fazla evlilik yaptıysa nedenleri yazılırdı.
Yukarıdaki özellikleri verilen defter aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tereke
B)Tahrir
C)Vakıf
D)Tımar
E)Sahn

 1. 1808 senetiittifak
2. 1839 tanzimant fermanı
3. 1856 ıslahat fermanı
  Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlılarda ilk defa Müslim gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın vazife ve haklar yönüyle tüm Osmanlı vatandaşları eşit sayılmıştır?
Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3

4. Osmanlı toplumunda bir topluluk önünde eşitli hikayeler anlatarak taklit sanatı icra eden kişiye aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?
A) Meddah
B) Masalcı
C) Manasçı
D) fasılcı
E) Pişekar

5. Türk edebiyatının ilk kadın romancısıdır.
18627de İstanbul’da doğmuştur.
Tarihçi Ahmet Cevdet paşanın kızıdır.
Refet,  Udi, Enin, Namdaran-ı zaman gibi eserleri vardır.
Yukarıda bir kısım özellikleri verilen kadın hangisidir?
A)Halide edip Adıvar
B)Sabiha gökçen
C)Rafet inan
D)Fatma aliye hanım
E)Sabiha sultan

6-Osmanlı  devletinde 1895’te  yoksullar evi olarak açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Darüşşafaka
B)Vakıf gureba
C)Gevher Nesibe
D)Bacıyanı Rum
E)Darulaceze

 

7-1914’te başlayıp 1918’de biten 1. Dünya savaşı yıllarında yetim ve öksüz kalan birçok çocuk  İstanbul ve diğer illere yerleştirilmiştir. Bu çocukların korunması amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Darulaceze
B)Darüşşifa
C)Daruleytam
D)Hilalıahmer
E)Darüşşafaka

 

8.   1876 kanuniesasi,
Madde  8  :  Osmanlı tabiyetinde bulunan herkes din ve meznebi ne olursa olsun Osmanlı sayılır.
1921 teşkilatıesasiye,
Madde 1: hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın geleceğini doğrudan ve etkin idare etmesi esasına dayanır.
Buna göre Osmanlı devleti ve yeni Türkiye devleti döneminde aşadakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A)Türk – İslam millet sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.
B)Vatandaşlık bilinci oluşturmaya çalıştırılmıştır.
C)Herkese semce secimle hakkı verilmiş.
D)Demokratik hayat başlatılmıştır.
E)Devletin bölünmesi istenmiştir.

9.  Aşağıdakilerden hangisi Türk dönemi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir.
A) Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması.
B) Kılık – kıyafetle değişiklik yapılması
C) Soyadı kanununun çıkarılması
D) Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
E) Tevhid-i tedrisat kanununun çıkarılması


10 .  Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen medeni kanunla Türk kadınına verilen haklardan birisi değildir?
A)Resmi nikâh zorunluluğunun getirilmesi
B)Mirasta kız erkek eşitliğinin getirilmesi
C)Belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi
D)Boşanma hakkının kadına da verilmesi
E)Kadının istediği mesleğe girme hakkının verilmesi

 

11.
1. Satı kadın
2. mebrune Gönenç
3. Şekibe İnsel
4. Dr Fatma Memik
5. İmren Aykut
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’ye giren ilk kadın vekillerimizden değildir.
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5

 

12. Sadiye hanım Atatürk dönemi ilk belediye başkanı seçilen kadındır. Sadiye hanım aşağıdaki yerlerden hangisinde belediye başkanlığı yapmıştır?
A)Artvin – Yusufeli – Kılıçkaya
B)Yozgat – Sarıkaya
C)Ankara – Bala
D)İzmir – Ödemiş
E)İstanbul – Şişli

13. Aşağıdakilerden hangisinde Türk kadını ilk defa milletvekili semce hakkını elde etmiştir?
A) 1926
B)1930
C)1934
D)1946
E)1950
CEVAP ANAHTARI   1.C   2.A   3.B   4.A   5.D  6.E  7.C  8.B  9.E  10.C  11.E  12.A  13.C

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply