Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

11. Sınıflar Tarih Dersi Türklerde Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

İpek Yolu: Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yolu.

Nevruz: Türklerde yeni yıl, doğanın uyanışı ve bahar bayramı. 21 Mart günü kutlanır.

Şaman: Ruhlarla insanlar arasında iletişim kuracağına inanılan kimse. Kam.

Yada taşı: Türklerde Tanrı tarafından verildiğine inanılan taş. Bu taş yağmur, kar ve dolu yağdırabilirdi.

Vahdetivücud: Sadece Allah’ın varlığının zorunluluğu temeli üzerine kurulu bir düşünce.

Darüşşifa: Selçuklu ve Osmanlılarda hasta tedavi edilen yer. Şifa yeri, hastane.

Kervansaray: Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmek için yol boylarına kurduğu konaklama yerleri.

Nevbet: Askeri müzik. Osmanlı Devleti  Dönemi’nde mehter denmektedir.

Milletisadıka: Osmanlı Devleti’nin Ermeni vatandaşlar için kullandığı tabir.

Seyfiye: Osmanlılarda yöneticiler, askeriler

Çiftbozan: Osmanlı Devleti’nde devletin verdiği toprağı üç yıl arka arkaya boş bırakan çiftçiden devletin aldığı vergi.

Lonca: Bir şehirde oturan sanatkâr ve sanayicilerin mensup oldukları mesleki teşkilât. Osmanlıdaki esnaf teşkilatı.

Arzuhal: Devletle işi olanların dilekçe yazmalarına yardımcı olan insanlar.

Monofizist: Hristiyan gruplarına verilen isim.

Tereke Defteri: Ölen kişi ve varislerinin kimlik bilgileri ve durumlarının tespiti için tutulan kayıt belgeleri.

Ahilik: Ahi Evran Hazretleri tarafından Hacı Bektaşi Veli’nin tavsiyeleriyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatı.

Nahiye: Bucak, bölge, civar, çevre

Darüleytam: Osmanlı Devleti’nde yetim çocukların barınması için 1914 yılında açılan yurtlar.

Darülaceze: 1895 yılında II. Abdülhamit tarafından kimsesiz insanların kalması için açılan yer. Yoksullar evi.

Bahriye Nezareti: Deniz Kuvvetleri’nin bağlı olduğu bakanlık.

Tevhiditedrisat: Eğitimde birlik ve beraberliğin sağlanması 3 Mart 1924 yılında çıkarılan kanun.

Mecelle: 1868 – 1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanan İslami hukuk kuralları bütünüdür.

Halkevi: Mustafa Kemâl öncülüğünde 1932 yılında açılan ve 1951 yılında kapatılan kuruluşlardır.

 

 

Tarih 3 Dersi Sözlüğü Ünite Ünite Takip etmek için Aşağıdaki bağlantılatı kullanınız

1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

2. Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

3. Ünite Türklerde Hukuk Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

4. Ünite Türklerde Ekonomi Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

5. Ünite Türklerde Eğitim Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

6. Ünite Türklerde Sanat Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

Leave a Reply