Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tüz nedir?

Tüz nedir?

Türklerde yöneticilerle yönetilenler arasında karşılıklı görev ve sorumlulukların yer aldığı yazılı olmayan bir anlaşmadır.

Leave a Reply