Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Uluslar Arası ilişkiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

---

Uluslar Arası ilişkiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

---

1-“Birleşmiş Millet Örgütü” kendini nasıl tanımlamaktadır? Belirtiniz. (10puan)

2- Uluslar arası Adalet Divanı’nı oluşturan yargıçların değişik ülkelerden seçilmesinin nedenini belirtiniz. (10puan)

3- Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı olarak çalışan UNICEF, hangi uluslar arası sorunlarla ilgilenmektedir? (10puan)

---

4- NATO, 11 Eylül saldırılarını takiben kendisine ana hedef ve görev olarak hangi konuyu belirlemiştir? (10puan)

---

5- BM’de daimi üye statüsünde olan ve mutlak veto hakkına sahip beş üye ülkenin adlarını yazınız. (10puan)

6- Devletlerin bir dış politika aracı olarak gördükleri “silahlanma” eğilimleri, genellikle hangi amaçlara yöneliktir? (10puan)

7- “Terör”ün finansal kaynaklarından 5 tanesini yazınız. (10puan)

8- “Mülteciler”i korumaya yönelik uluslar arası örgütlerin adlarını yazınız. (10puan)

9- “Silahsızlanma”nın tanımını yapınız. (10puan)

10- Aşağıda verilen uluslar arası örgütlerin Türkçe açılımlarını yazınız. (10puan)

---

a) UNESCO:

---

b) AİHM:

 

1- “Birleşmiş Millet Örgütü” kendini nasıl tanımlamaktadır? Belirtiniz. (10puan) 

-"Adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslar arasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlar.

2- Uluslar arası Adalet Divanı’nı oluşturan yargıçların değişik ülkelerden seçilmesinin nedenini belirtiniz. (10puan) 

– Bu şekilde dünyadaki değişik hukuk sistemlerinin temsil edilmesi sağlanmaya çalışılır.

3- Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı olarak çalışan UNICEF, hangi uluslar arası sorunlarla ilgilenmektedir? (10puan)

– Savaşlarla birlikte ortaya çıkan yoksulluk kıtlık sağlık sorunları beslenme ihtiyaçları gibi konularda çocuklara yardım etmektedir. Bunun yanında yeni doğan büyümekte olan gençlerin sorunlarına da çözüm aramaktadır.

 

---

4- NATO 11 Eylül saldırılarını takiben kendisine ana hedef ve görev olarak hangi konuyu belirlemiştir? (10puan) 

---

– 11 Eylül saldırılarını takiben uluslararası terörle mücadeleyi ana hedef olarak belirlemiştir.

 

5- BM’de daimi üye statüsünde olan ve mutlak veto hakkına sahip beş üye ülkenin adlarını yazınız. 

-ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa.

 

6- Devletlerin bir dış politika aracı olarak gördükleri “silahlanma” eğilimleri, genellikle hangi amaçlara yöneliktir? 

* Savunma, yayılmacılık, rekabet, ekonomik çıkarlar.

 

7- Terör’ün finansal kaynaklarından 5 tanesini yazınız. 

---

* Dış yardımlar, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı büyük çaplı soygunlar, haraçlar, zorunlu bağışlar, bağışlar, diğer her türlü kaçakçılık, diğer gönüllü katkılar.

---

 

8- Mültecileri korumaya yönelik uluslar arası örgütlerin adlarını yazınız.

*Hükümetler arası mülteci komitesi

*Uluslar arası mülteciler örgütü

*BM Mülteciler Yüksek Komiserliği

 

9- “Silahsızlanma” nın tanımını yapınız.

* Genel barışı sağlamak amacıyla ülkelerin askeri güç potansiyelini sınırlama ve azaltma çabası.

10- Aşağıda verilen uluslar arası örgütlerin Türkçe açılımlarını yazınız. (5+5=10puan)

---

a- UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü

---

b- AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

---
2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir