Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Uluslar Arası ilişkiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Uluslar Arası ilişkiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1-“Birleşmiş Millet Örgütü” kendini nasıl tanımlamaktadır? Belirtiniz. (10puan)

2- Uluslar arası Adalet Divanı’nı oluşturan yargıçların değişik ülkelerden seçilmesinin nedenini belirtiniz. (10puan)

3- Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı olarak çalışan UNICEF, hangi uluslar arası sorunlarla ilgilenmektedir? (10puan)

4- NATO, 11 Eylül saldırılarını takiben kendisine ana hedef ve görev olarak hangi konuyu belirlemiştir? (10puan)

5- BM’de daimi üye statüsünde olan ve mutlak veto hakkına sahip beş üye ülkenin adlarını yazınız. (10puan)

6- Devletlerin bir dış politika aracı olarak gördükleri “silahlanma” eğilimleri, genellikle hangi amaçlara yöneliktir? (10puan)

7- “Terör”ün finansal kaynaklarından 5 tanesini yazınız. (10puan)

8- “Mülteciler”i korumaya yönelik uluslar arası örgütlerin adlarını yazınız. (10puan)

9- “Silahsızlanma”nın tanımını yapınız. (10puan)

10- Aşağıda verilen uluslar arası örgütlerin Türkçe açılımlarını yazınız. (10puan)

a) UNESCO:

b) AİHM:

 

1- “Birleşmiş Millet Örgütü” kendini nasıl tanımlamaktadır? Belirtiniz. (10puan) 

-"Adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslar arasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlar.

2- Uluslar arası Adalet Divanı’nı oluşturan yargıçların değişik ülkelerden seçilmesinin nedenini belirtiniz. (10puan) 

– Bu şekilde dünyadaki değişik hukuk sistemlerinin temsil edilmesi sağlanmaya çalışılır.

3- Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı olarak çalışan UNICEF, hangi uluslar arası sorunlarla ilgilenmektedir? (10puan)

– Savaşlarla birlikte ortaya çıkan yoksulluk kıtlık sağlık sorunları beslenme ihtiyaçları gibi konularda çocuklara yardım etmektedir. Bunun yanında yeni doğan büyümekte olan gençlerin sorunlarına da çözüm aramaktadır.

 

4- NATO 11 Eylül saldırılarını takiben kendisine ana hedef ve görev olarak hangi konuyu belirlemiştir? (10puan) 

– 11 Eylül saldırılarını takiben uluslararası terörle mücadeleyi ana hedef olarak belirlemiştir.

 

5- BM’de daimi üye statüsünde olan ve mutlak veto hakkına sahip beş üye ülkenin adlarını yazınız. 

-ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa.

 

6- Devletlerin bir dış politika aracı olarak gördükleri “silahlanma” eğilimleri, genellikle hangi amaçlara yöneliktir? 

* Savunma, yayılmacılık, rekabet, ekonomik çıkarlar.

 

7- Terör’ün finansal kaynaklarından 5 tanesini yazınız. 

* Dış yardımlar, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı büyük çaplı soygunlar, haraçlar, zorunlu bağışlar, bağışlar, diğer her türlü kaçakçılık, diğer gönüllü katkılar.

 

8- Mültecileri korumaya yönelik uluslar arası örgütlerin adlarını yazınız.

*Hükümetler arası mülteci komitesi

*Uluslar arası mülteciler örgütü

*BM Mülteciler Yüksek Komiserliği

 

9- “Silahsızlanma” nın tanımını yapınız.

* Genel barışı sağlamak amacıyla ülkelerin askeri güç potansiyelini sınırlama ve azaltma çabası.

10- Aşağıda verilen uluslar arası örgütlerin Türkçe açılımlarını yazınız. (5+5=10puan)

a- UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü

b- AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

2 Comments

Leave a Reply