Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Uluslararası ilişkiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Uluslararası ilişkiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×7=70 puan)

1-Diplomasi tarihi neden önemlidir? (10 puan)

2-Otoriter ve demokratik sistemleri sınıflandırınız? (10 puan)

3-Dış politika ne demektir? (10 puan)

4-Uluslararası hukuk ne demektir? (10 puan)

5-Ulusal baskı ve çıkar guruplarını sınıflandırarak birer örnek veriniz? (10 puan)

6-Uluslararası ilişkilerde idealizm ne demektir? (10 puan)

7-Uluslararası politika ile iç politika arasındaki farklar nelerdir? (10 puan)

 

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×3=15 puan)

(      ) – Uluslar arası ilişkiler iki veya daha fazla devlet arasındaki siyasi ilişkileri uluslar arası sistemin tümü içinde ele alarak inceler.

(      ) – Tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler veya etik değerler yerine çoğunlukla ekonomik ve askeri güç peşinde olması idealizm yaklaşımına dayanmaktadır.

(       ) – Uluslar arası ilişkilerde millet kavramı ortak kimliği, ortak mirası paylaşan ve aynı duygu atmosferinde yaşayan insanlar grubunu anlatır.

 

 

Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (5×3=15 puan)

1-   Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerin yararlandığı bilim dallarından biri değildir?

a)Tarih     

b) Sosyoloji    

c) Psikoloji

d) Tıp          

e) Hukuk

 

2-   Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarından biri değildir?

a)   Sürdürülebilir kalkınma

b)   Nükleer yayılma

c)   Bir ülkeye ait tarım politikaları

d)   Terörizm

e)   İnsan hakları

 

3-   Aşağıdakilerden hangisi dış politikayı belirleyen temel etkenlerden biri değildir?

a)   Yönetim şekli

b)   Coğrafi etkenler

c)   Ulusal ve dünya kamuoyu

d)   Uluslararası örgütler

e)   Uluslararası hukuk

 

4-   Aşağıdakilerden hangisi devletlerin dış politikada kullandıkları araçlardan biri değildir?

a)   Diplomasi

b)   Propaganda

c)   Savaş

d)   Ekonomik yardım ve yaptırımlar

e)   Fuarlar

 

5-   Türkiye aşağıdaki kuruluşlardan hangisine tam üye değildir?

a)   Avrupa Konseyi

b)   İslam Konferansı Örgütü

c)   Avrupa Birliği

d)   İnterpol

e)    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

 

 

CEVAP ANAHTARI

Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız.

1-Diplomasi tarihi neden önemlidir? (10 puan)

Uluslararası ilişkiler, sadece günümüzde meydana gelen olayları incelemekle kalmaz, geçmişte yaşanan ilişkileri de ele alır. Diplomasi tarihi olamadan devletlerin politikalarını, anlaşmazlık veya işbirliğini anlamak mümkün olmazdı.

 

2-Otoriter ve demokratik sistemleri sınıflandırınız? (10 puan)

Otoriter sistemler:

–        Komünist ve sosyalist sistemler

–        Askeri otoriter rejimler

–        Monarşiler olarak üçe ayrılır.

Demokratik sistemler gelişmiş ve az gelişmiş olarak sınıflandırılabilir.

 

3-Dış politika ne demektir? (10 puan)

Bir devletin diğer devletlere veya devletler gurubuna ya da bölgeye dönük siyasal tutumunun adıdır ve devletin resmi organları tarafından yürütülen bir süreçtir.

 

4-Uluslararası hukuk ne demektir? (10 puan)

Devletlere, uluslar arası örgütlere, devlet niteliği kazanmamış örgütlenmiş topluluklara ve uluslar arası toplumun bütününü ilgilendiren bireylere ilişkin durumlarda doğrudan bireye uygulanan kurallar bütünüdür.

         5-Ulusal baskı ve çıkar guruplarını sınıflandırarak birer örnek veriniz? (10 puan)

Ekonomik amaçlı baskı gurupları: TÜRK – İŞ, DİSK, HAK-İŞ, İSO, İTO, TOBB, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Doğan Holding, Enka Holding, Koç Holding, Sabancı Holding vb.

Ekonomik amaçlı olmayan baskı gurupları: etnik guruplar ve bunların örgütlenmeleri, Aile Planlaması Derneği, İnsan Hakları Derneği, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası vb.

 

6-Uluslararası ilişkilerde idealizm ne demektir? (10 puan)

Barışa dayalı bir dünya düzeni oluşturmayı hedefler. Bireyler temelde rasyonel ve iyidirler. Dolayısıyla, savaşlar devletlerin mutlakiyetçi, otoriter biçimde örgütlenmelerinden meydana gelir. Savaşların önlenmesi etkin katılımcı küresel sistemler kurularak sağlanabilir.

 

7-Uluslararası politika ile iç politika arasındaki farklar nelerdir? (10 puan)

•        İç politikada mücadele ve işbirliğini düzenleyen belli kurallar bulunur.

•        Uluslararası politikada işbirliği ve çatışmayı düzenleyen kesin ve belirgin kurallar yoktur. Var olan kuralların da etkin bir yaptırım gücü yoktur.

•        İç politikada merkezi bir otorite bulunur.

•        Dış politikada işbirliği ve koordineyi sağlayan bir üst otorite bulunmamaktadır.

 

D )Uluslar arası ilişkiler iki veya daha fazla devlet arasındaki siyasi ilişkileri uluslar arası sistemin tümü içinde ele alarak inceler.

Y )Tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler veya etik değerler yerine çoğunlukla ekonomik ve askeri güç peşinde olması idealizm yaklaşımına dayanmaktadır.

D )Uluslar arası ilişkilerde millet kavramı ortak kimliği, ortak mirası paylaşan ve aynı duygu atmosferinde yaşayan insanlar grubunu anlatır.

 

Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (5×3=15 puan)

1-D   2-C   3-A   4-E   5-C

Leave a Reply