Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

YGS Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

YGS Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

YGS, çalışılması gereken konuların çok olması ile dikkatlerimiz çekiyor. Sayısal öğrencilerini bile tarih soruların çözmekle yükümlü olduğu sınavda kısa tarih notları bulunmaz hint kumaşı niteliği ile karşımıza çıkıyor. YGS tarih konuları içinde ilk karşımıza gelen Tarih Devirleri ve İlk Çağ Medeniyetleri olacaktır. Bu konunun kitaplardan uzun uzadıya işlenmesi ne sayısal nede sözel öğrencileri için mümkün olmayacak ve büyük bir vakit kaybına sebebiyet verecektir. Kitaplardan konunun işlenmesinden sonra küçük ve önemli notların öğrenci ile buluşturulması, çalışmalar sırasında verimin kısa sürede sağlanması adına oldukça önemlidir.

Bu aşamada YGS konu dağılımını Bilmek ve yıllara göre hangi konudan kaç adet çıkmış sayıyı bilmek önem arzediyor. 

1-YGS Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

Sınavda sizlerden istenen tarih bilgilerinin dokuzuncu sınıfta işlediğiniz konulardan ibaret olması olayın daha rahat kavranmasını ve kalıcılığın artması adına küçük not tekrarlarına başvurulması gerektiğini gösteriyor. Sınavda soru dağılımları belirlenmiştir ve YGS öğrenciler bu dağılımlara göre soru gelme olasılığı yüksek yerlerden çalışmaya başlayacaktır. Soruların daha çok Atatürk İlke ve İnkılapları ve Osmanlı tarihinden geliyor olması sayısal öğrencilerini bu konular üzerinde yoğunlaşmaya davet ediyor. Fakat tarih soruları sayısalcıların en az matematikleri kadar değerli olan sözel öğrencilerinin YGS sınavına konu eksikliği bulunmadan girmeleri daha doğru olacaktır. Öğrencilerin zamandan tasarruf etmeleri için hazırlamış olduğumuz tarih notlarımız hem sözelciler hem de sayısalcılar için oldukça değerli…

2-YGS Tarih Dersi Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

Hazırladığımız soruların ardından sizlere küçük bir konu kavrama testi ile baş başa bırakacağız. Bu noktada öğrendiklerinizin ne denli kalıcı olduğunu fark edecek ve eksik olduğunuz noktalara daha kolay geri dönüş yapacaksınız. Unutmayın sözel içerikli dersler tekrar edilmediği takdirde diğer derslerden daha kolay unutulma özelliğine sahiptir. Bu noktada sözel dersleri biz nankör dersler olarak nitelendiriyoruz. Yani uzun uğraşlarınızın tekrar edilmeme sonucunda boşa gitmesini istemiyorsanız tarihi her an tekrar edin diyoruz. Kısa tarih notlarımızı yazıcıdan çıkararak elinizde bulundurduğunuzda diğer çalışmalardan arta kalan zamanlarda tekrar amaçlı birkaç kez okuduğunuzda bile ne denli yarar sağlayacağını fark edeceksiniz. Sizler de sınava hazırlık serüveninde boş zamanlarınızı tarih notları ile değerlendirmek istiyorsanız vakit kaybetmeden sizler için hazırladığımız kısa notlara göz atın. Başarılı bir sınav geçirmeniz dileği ile…

ygs-konu-dagilimi

Leave a Reply