Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Test Soruları ve Cevapları
1. Çin’in Vietnam’ı bir uzantısı olarak görmesi, Tibet’i işgal etmesi, Hindistan’a saldırması ve en son olarak da Güneydoğu Asya’ya yönelik saldırgan politikalar izlemesi, Amerika’da endişe uyandırmış ve bu durum Amerika’nın Kuzey Vietnam’la savaşmasında etkili olmuştur.
Buna göre Amerika ile ilgili,
I.   Batı Bloku’nun yıkılmasına sebep olmuştur.
II.  Menfaatleri gereği Kuzey Vietnam’da sıcak savaş sürecini başlatmıştır.
III. Çin’in Asya’daki yayılmacı siyasetinden rahatsızlık duymuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

2. İran ve Irak arasında Basra Körfezi’ne egemen olma isteği iki ülke arasında savaş çıkmasında etkili olmuştur. Dünyanın en zengin petrol bölgesinde yaşanan bu savaş, Basra Körfezi’nden petrol sevkiyatını engellemeye başlayınca Batılı büyük devletler harekete geçmiş ve Basra Körfezi’ne savaş gemilerini göndermişlerdir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ortadoğu’daki sıcak savaş sürecinin dünya ekonomisini olumsuz etkilediği
B) Ekonomik çıkarların devletler arası ittifak girişimlerini engellediği
C) Ortadoğu’da yaşanan karışıklığın petrol fiyatlarını düşürdüğü
D) Batılı devletlerin İran ve Irak arasındaki savaşı sonlandırdığı
E) Avrupalı devletlerin saldırı amaçlı bir dış politika izlediği

 

3. Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesinde, Basra Körfezi’ne, Ortadoğu petrollerine ve Hint Okyanusu’na ulaşma amacı etkili olmuştur.
Bu durum,
I.   SSCB’nin dünya üzerinde yayılmacı bir politika takip ettiği,
II.  Afganistan’ın önemli bir coğrafyada bulunduğu,
III. SSCB’nin çıkarlarının Güney Asya’da karışıklık yaşanmasına neden olduğu
yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

4. Asala terör örgütü özellikle 1975’ten sonra yaptığı eylemlerle adını duyuran bir Ermeni örgütünün adıdır.
Aşağıda verilenlerden hangisi Türk diplomat ve temsilcilerine Asala saldırısının en fazla yapıldığı ülkedir?
A) ABD
B) Almanya
C) Fransa
D) İsviçre
E) Hollanda

 

5. Kıbrıs Devleti kurulduğu sırada bu devletin anayasal hakları Türkiye’nin de içerisinde olduğu uluslar arası bir garanti antlaşmasıyla koruma altına alınmıştır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangileri Kıbrıs’ta Türkiye ile beraber “garantör devlet “ kapsamındadır?
A)    İngiltere – Yunanistan
B)    ABD – İngiltere
C)    ABD – Sovyetler Birliği
D)    İngiltere – Fransa
E)     ABD – Yunanistan

6. Aşağıdakilerden hangisi 8 yıl süren İran – Irak Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
A) Şattül Arap su yolu sorunu
B) Irak’ın Kuveyt’i topraklarına katması
C) İran’da şii rejimin iş başına iş başına geçmesi
D) Irak yönetiminin, İran’daki şii rejimin kendi ülkesindeki Şii toplumu etkilemesinden çekinmesi
E) Sınır anlaşmazlıklarının ortaya çıkması

7. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı meselesi aşağıdaki hangi olay ile başlamıştır?
A) 1959 Kıbrıs sorunuyla
B) 1973’te TPAO’nun Ege’de petrol arama yapmak istemesiyle
C) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla
D) Annan planının Kıbrıs Rum yönetimince reddedilmesiyle
E) Kıbrıs sularında Yunanistan’ın hak iddia etmesiyle.

 

8. Fır hattı sorunu Ege hava kontrol sahası konusundaki anlaşmazlık olup, 1974 Kıbrıs buhranının ortaya çıkardığı bir meseledir.
Yunanistan’ın fır hattı konusundaki aşağıdaki görüşlerinden hangisi Türkiye tarafından savaş nedeni sayılmıştır?
A) Yunanistan’ın kara ve hava sahasının 3 mil olmasıyla
B) Yunanistan’ın kara ve hava sularını 6 mile çıkarmasıyla
C) 1974’ten sonra Yunanistan’ın hava ve karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle
D) Türkiye’nin hava ve karasularını 12 mil kabul etmesiyle
E) ABD’nin Yunanistan’ı bu konuda desteklemesiyle

9. Doğu Pakistan adıyla bilinen bölgenin Batı Pakistan’dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasında, Hindistan etkin bir rol oynamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın bu gelişmelerdeki rolünü en iyi açıklar?
A) Güneydoğu Asya’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni dengeleme
B) Kuzeybatı ve kuzeydoğusunda Pakistan baskısından kurtulma
C) Ülkesinde yaşayan Müslüman toplumu yatıştırma
D) Pakistan’la arasında tampon bölge oluşturma
E) Bağlantısızlar hareketi içerisinde etkin konuma gelme

 

10. 1979’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali dünyada büyük bir tepkiyle karşılanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Afganistan’ın işgaline karşı dünya devletlerinin çoğunun katıldığı ortak tepkidir?
A) Sovyet mallarına boykot uygulanması
B) Sovyetler Birliği ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi
C) Sovyetler Birliği’nin BM’deki veto hakkının geri alınması
D) 1980 Moskova Olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi
E) Sovyetler Birliği ile olan sınırların kuşatılması.

 

11. ABD, Sovyetler Birliği’nin uzaya insanlı uzay aracı göndermesi üzerine uzay çalışmasını hızlandırmıştır.
Aşağıda verilenlerden hangisi, ABD’nin Ay’a başarılı iniş yapan ilk uzay aracının adıdır?
A) Sputnik
B) Apollo 9
C) Apollo 11
D) Changer
E) Uzay Mekiği
1. D    2. A     3. E      4. C      5. A      6. B     7. B     8. C      9. B     10. D     11. C

Leave a Reply